Archív tvorby

Na vrcholku duše hor
spolu nad lidskou buší
stanou oni dva
co tuší

Archív tvorby z let 1992-2004 naleznete zde.